Sáng 18/10, dự lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Hành chính quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trăn trở về một bộ phận cán bộ có học hàm, học vị nhưng ít hiểu, thậm chí chưa hiểu hết về bộ máy, thể chế hành chính. Với thực trạng này, chưa nói đến việc quản lý một nền hành chính hiện đại, hiệu quả mà ngay văn bản hành chính thế nào cho đúng “còn là vấn đề rất lớn”.

“Thế nào là khẩn, là phê, là duyệt. Chủ tịch xã phê vào hồ sơ công dân là cháu Nguyễn Văn A tình trạng thế này, thế khác. Tại sao hồ sơ công mà lại gọi là cháu, con”, Thủ tướng lấy ví dụ.

thu-tuong-tran-tro-nhieu-can-bo-co-hoc-ham-nhung-it-hieu

Thủ tướng đánh trống khai giảng Học viện Hành chính quốc gia. Ảnh: VGP

Ông Phúc cho rằng, quản trị quốc gia phải tạo được động lực khởi nguồn cho những ước mơ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng nên những thế hệ doanh nhân, nhà kỹ nghệ, nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà quản lý xuất sắc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Vì thế, nền hành chính thời đại 4.0 phải là nền hành chính số. Việc đưa công nghệ thông tin vào quản lý hành chính là yêu cầu tất yếu của mọi cấp hành chính, trong đó có Học viện Hành chính quốc gia.

Thủ tướng khẳng định, một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền hành chính hiệu lực, hiệu quả là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện việc đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thì trước hết đội ngũ cán bộ đó phải có tinh thần kiến tạo, liêm chính và trách nhiệm.

“Vì thế, Học viện phải có nghiên cứu giảng dạy để phổ cập một nền hành chính đạt mức độ trong sạch như một số nước đã làm. Người dân kêu ca phải đi lòng vòng, phong bì phong bao mới giải quyết công việc hành chính”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Học viện Hành chính đổi mới mô hình, tổ chức để phù hợp với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao về hành chính công, chính sách công, quản trị công. Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hỗ trợ Học viện nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, tạo cơ chế thu hút trí thức, kể cả trí thức ở nước ngoài tham gia giảng dạy.

Thủ tướng cũng lưu ý Học viện phải có lộ trình để có bộ máy, đội ngũ tinh gọn, hiệu quả. “Học viện phải làm gương về cải cách, nhất là số đầu mối. Học viện Hành chính mà bộ máy cồng kềnh, phân công công việc không khoa học thì làm sao gọi là cải cách hành chính được”, Thủ tướng nói.

Nguồn : vnexpress.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.