Đây là dòng cờ bạc suy đoán khởi đầu từ việc đoán vật giấu, điểm lưu ý là phải kinh qua suy đoán người trúng mới có thưởng, người đoán không trúng thì thua. không dừng lại ở đó còn chia làm hai loại lớn: một loại như cốt bảo,Dao nan, Áp bảo, Vi tính, Hoa hội, Bách cáp phiêu thì toàn dựa vào may rủi, công dụng không thể đoán được, Trong đó dễ dàng nhất là Trừu thiêm, rút bài hoàn toàn có thể quyết định thắng thua ngay lập tức. Còn một loại như Xạ phúc, Đăng mê, Xao thi báo lại hoàn toàn có thể chia làm hai bộ phận trên mặt (Diện nhi) and dưới mặt đáy (đệ nhi), từ cái đã biết trên mặt mà suy đoán ra cái không biết dưới đáy, cũng chính là từ cái biết suy đoán ra cái chưa chắc chắn, điều này yêu cầu người suy đoán phải có trình độ văn hóa truyền thống và năng lượng phán đoán suy lý nất định.

Tham khảo:   http://bacbipminhanh.com/danh-muc/dung-cu-bau-cua-tai-xiu-bip.html/

Tài Xỉu (cốt bảo)

Trò cốt bảo xuất hiện thêm hơi khá chậm so với Bài cẩu, hoàn toàn có thể dùng một hoặc hai hạt xúc xắc gieo để tính điểm, căn cứ theo đó mà đặt bạc. hiện thời thì trò Cốt bảo dùng ba hạt xúc xắc bỏ lên trên đĩa, dùng chén úp lại, không cho ai thấy, bên trên bàn Cốt bảo có tấm vải vẽ những đồ án văn hoa, dùng để làm đặt bạc. Cách đặt bạc có rất nhiều lối, một là chia làm hai cửa tài xỉu (Đại tiểu – lớn nhỏ) mặc dù thời này chưa thinh hành các loại tài xỉu bịp. lao lý lắc được từ 4-10 điểm là xỉu, 11-18 điểm là tài. sau thời điểm đặt bạc, nhà cái sẽ lắc xúc xắc, xem điểm số của ba hoạt xúc xắc mà ra quyết định hơn thua. Nếu xuất hiện là tài, thì nhà cái sẽ ăn tất cả tiền đặt ở cửa xỉu mà theo một tỷ lệ nhất định trả cho tất cả những người đặt ở cửa tài. Nếu xuất hiện ba hạt cùng điểm thì gọi là Toàn cốt, bất kể tài hay xỉu nhà cái đều ăn tất.

Hai là chia làm 16 của đặt bạc. Vì điểm số của ba hạt xúc xắc nhỏ đặc biệt là ba mặt Yêu tổng cộng 3 điểm, lớn nhất là ba mặt lục tổng 18 điểm, tức 16 kiểu tổ hợp 3 tới 18 điểm. Khách chơi theo những tổ hợp ấy đặt bạc, như đặt ở điểm 8, mở ra mà cả ba hạt xúc xắc đúng 8 điểm thì nhà cái phải trả theo Xác Suất cao nhất. Đồng thời đối với nhũng người đặt không trúng, nhà cái cũng không còn khách khí ăn vào.
Ba là lấy ngay điểm số của hạt xúc xắc mà đặt bạc. Như 1 trong các ba hạt xúc xắc có hạt đúng số anh đặt thì đặt một thắng một, trong ba hạt có 2 hạt đúng số anh đặt thì đặt một ăn hai, trúng cả 3 hạt thì đặt 1 ăn ba (bầu cua từ đây mà ra chỉ là biến hóa những mặt điểm thành mặt bầu cua tôm …)
http://bacbipminhanh.com/   còn tồn tại 1 cách là bắt nguồn từ lối gieo xúc xắc. Đem điểm của ba hạt trừ đi bốn, số sót lại hợp với điểm số đặt bạc. ví dụ tổng số của ba hạt là 10 điểm trừ 4 còn thừa 2, thì kể như là mở hai, người đặt số 2 thắng.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.